Regler

♥ Utmaningarna är öppen för alla i Norr. Vår geografiska gräns går i Sundsvall (alltså mitt i Sverige...). 

The challenges are open for everyone who lives up north (Scotland, Ireland, Canada, Norhern NZ & Australia, Northern US , Norway, Finland etc).

♥ Vinnaren röstas fram av vår jury, som består av DT-teamet. Juryns beslut kan inte överklagas.

The winner is voted for by our jury, which consists of the DT team. The jury's decision can not be appealed.


♥  Ditt bidrag ska vara nyskapat för den här utmaningen och får inte kombineras med andra utmaningar.

Your contribution will be newly created for this challenge and can not be combined with other challenges.
 
♥ Du får endast delta med ett bidrag per utmaning.

You may only participate with one entry per challenge.

♥ Du får publicera bidraget i egen blogg om du vill, men ange att du deltagit i vår utmaning och länka gärna till oss.

You may publish your contribution in your own blog if you want, but indicate that you participated in our challenge and link to us.

♥ Lägg in ditt bidrag via Linkytool och länka då till det specifika inlägget om bidraget. Fellänkade bidrag godkänns inte. Från och med utmaning #39 kommer Linkytoolen finnas under utmaningen, istället för som idag i sidebaren.


Submit your entry with Linkytool and link to the specifics of the grant. Error linked contributions are not accepted. From challnge #39 will Linkytoll be under the challange, instead of the side bar.

♥ Om du inte har någon blogg, mailar du in ditt bidrag till 100procentnorr@gmail.com, sneast 23:59 dagen innan deadline. Krymp ditt bidrag till 700*700 pixlar.

If you dont have a blog, you will mail your contribution to 100procentnorr@gmail.com, no later than 23:59 the day before the deadline. Shrink your entry to 700*700 pixles.